Η ΕΣΕΕ επικροτεί την απόφαση του ΟΑΕΕ για τις 100 δόσεις και ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών ανάλογη αντιμετώπιση

600800p528ednmainruthmisi-gia-tis-100-doseis_3-w_hr

Με εγκύκλιο που απέστειλε προς τις Ομοσπονδίες και τους Εμπορικούς Συλλόγους όλης της χώρας, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ενημερώνει τον εμπορικό κόσμο για την «αναθέρμανση» της ρύθμισης των 100 δόσεων για τους μικρομεσαίους εμπόρους και επιχειρηματίες που έχουν ασφαλιστικές οφειλές, μετά από σχετική και απόλυτα θετική απόφαση της διοίκησης του ΟΑΕΕ.

Η συγκεκριμένη απόφαση κινείται απόλυτα στο πνεύμα της υποβοήθησης της επιχειρηματικότητας της χώρας μας μέσα στο πολύχρονο πλέον καθεστώς της κρίσης και της ύφεσης και η Συνομοσπονδία ελπίζει, αντίστοιχες πρωτοβουλίες να αναληφθούν και από το Υπουργείο Οικονομικών για τις οφειλές προς το Δημόσιο, ώστε η ρύθμιση των 100 δόσεων να συνεχίσει να ισχύει ως «βοήθημα» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης εγκυκλίου έχει ως εξής:

«Μετά από συνεχείς και επίμονες παρεμβάσεις της ΕΣΕΕ, η διοίκηση του ΟΑΕΕ, με εγκύκλιό της ανέλαβε την πρωτοβουλία να βγάλει από το αδιέξοδο χιλιάδες συναδέλφους μας, εκδίδοντας σχετική εγκύκλιο η οποία, κατά βάση, ανανεώνει την δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων για όσους την έχασαν λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.

Η εγκύκλιος (την οποία σας αποστέλλουμε με την παρούσα) διαπιστώνει τον σημαντικό αριθμό ρυθμίσεων που διακόπηκε στο παρελθόν, ενώ οι ασφαλισμένοι-οφειλέτες είχαν ενεργήσει εμπρόθεσμα για την καταβολή των δόσεων και δεν είχαν άμεση ευθύνη για την μη πραγματοποίηση – ολοκλήρωση της πληρωμής.  Για το λόγο αυτό προτάσσει την διερεύνηση και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών διακοπής της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά και όπου διαπιστωθεί η μη ευθύνη του ασφαλισμένου, δίνεται η δυνατότητα επανένταξής του στο σύστημα.

Για την αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη:

• Η αποδεδειγμένη πρόθεση εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς ή δόσης/εων που προκάλεσαν την διακοπή.

• Η αιτία που προκάλεσε το διακοπτικό γεγονός, η οποία πρέπει να συνδέεται με λάθη, παραλείψεις ή δυσλειτουργίες του εισπρακτικού μηχανισμού για τις οποίες δεν έχει άμεση ευθύνη ο ασφαλισμένος-οφειλέτης.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Το αίτημα επανένταξης υποβάλλεται εντός 3 μηνών από την απώλεια της ρύθμισης και πρέπει να είναι αιτιολογημένο από τον ασφαλισμένο. Ακολούθως, συντάσσεται έγγραφο με το πλήρες ιστορικό της περίπτωσης, στο οποίο οπωσδήποτε θα συμπεριλαμβάνονται: η ένταξη του ασφαλισμένου στη ρύθμιση (αρ. πρωτ. και ημερομηνία), πληρωμές εισφορών και δόσεων πριν την απώλεια, τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί, αιτιολόγηση της απορριφθείσας πληρωμής και η γνώμη του Προϊστάμενου του Τμήματος.

Το έγγραφο διαβιβάζεται αυθημερόν στον αρμόδιο Προϊστάμενο Περιφερειακής Διεύθυνσης και ζητείται η γνώμη του (δεν είναι υποχρεωτική η αποστολή των δικαιολογητικών – εφόσον το έγγραφο είναι πλήρως αιτιολογημένο – εκτός αν ζητείται από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης). Ο Προϊστάμενος Δ/νσης αξιολογεί την πρόθεση εμπρόθεσμης πληρωμής και την αιτία μη πραγματοποίησής της και διατυπώνει εγγράφως τη γνώμη του.  Εφόσον αυτή είναι θετική, ο ασφαλισμένος επανεντάσσεται στην ρύθμιση των 100 δόσεων, αφού καταβληθεί το σύνολο των απαιτητών εισφορών και δόσεων που θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί, αν η ρύθμιση δεν είχε διακοπεί.

Τέλος, η διοίκηση του ΟΑΕΕ ζητάει από τα περιφερειακά υποκαταστήματά του να επισημαίνεται στους ασφαλισμένους αφενός η υποχρέωση εμπρόθεσμης καταβολής των τρεχουσών εισφορών από την ημερομηνία καταχώρησης του αιτήματος στην εφαρμογή και αφετέρου ότι, μετά την επανένταξη, οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται, μέσω πάγιας εντολής.

Από την εγκύκλιο προκύπτει, κατά την γνώμη μας, η πρόθεση της διοίκησης του Οργανισμού να αποδώσει «ευρεία» αρμοδιότητα στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων, ώστε να κρίνουν τους ασφαλισμένους με βάση την γενικότερη κατάσταση στην οποία βρισκόταν η επιχείρησή τους κατά την απώλεια της ρύθμισης. Αυτό οι συνάδελφοι θα πρέπει να το εκμεταλλευθούν, ώστε να τεκμηριώσουν με σαφήνεια τα επιχειρήματά τους, ακόμη και εάν αυτά δεν στηρίζονται πλήρως σε ευθύνη του εισπρακτικού μηχανισμού.  Είμαστε της άποψης ότι, εάν αποδεικνύεται η έλλειψη υπαιτιότητάς τους για οποιοδήποτε λόγο, οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων θα τους κρίνουν με επιείκεια.

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος βρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση και συνάδει απόλυτα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της εξυπηρέτησης του πολίτη.  Αποτελεί δε ένα εξαιρετικό κίνητρο και για τις λοιπές υπηρεσίες του Δημοσίου, ώστε να βοηθήσουν ενεργά την πληττόμενη από την κρίση επιχειρηματικότητα «κάνοντάς το όπως ο ΟΑΕΕ».

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι, η διοίκηση του ΟΑΕΕ έχει αντιληφθεί τις «έξυπνες» και συνδυασμένες κινήσεις που απαιτούνται για να αντιστραφεί η εκτίναξη των οφειλών προς τον Οργανισμό και να διασωθεί το ασφαλιστικό μας σύστημα.  

Η εγκύκλιος που εξέδωσε για την επανένταξη χιλιάδων επιχειρηματιών στην ρύθμιση των 100 δόσεων δικαιώνει απόλυτα την ΕΣΕΕ που είχε υποβάλλει έγκαιρα το σχετικό αίτημα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους οφειλέτες, οι οποίοι προσπαθούν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους συνολικά σε ένα ιδιαίτερα βεβαρυμένο κλίμα. 

Έχουμε την βεβαιότητα ότι την σημασία της απόφασης αυτής θα αντιληφθεί άμεσα και η διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να επιδιώξει και αυτό με την σειρά του ανάλογες πρωτοβουλίες, που θα παράσχουν και στους οφειλέτες του Δημοσίου αυτήν την τόσο σημαντική «ανάσα». Μία πρώτη κίνηση καλής θέλησης είναι η άμεση αναστολή της ισχύος των δυσμενών προϋποθέσεων που άρχισαν να εφαρμόζονται από 1/7/2016 και κάνουν πιο εύκολη την απένταξη καθώς και η επαναφορά της ισχύος της ρύθμισης των 100 δόσεων μέχρι 31/12/2017.

Σε κάθε περίπτωση εμείς προτείνουμε στους αρμόδιους «κάντε το όπως ο ΟΑΕΕ».