Η ΕΣΕΕ ενημερώνει ότι παρατείνεται έως 31 Οκτωβρίου 2016 η δανειοδότηση των ΜμΕ μέσω ΕΤΕΑΝ με διαθέσιμο κεφάλαιο 60 εκ. ευρώ

600800p528ednmainetean

Δάνεια ύψους 87,7 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει εγκρίνει το ΕΤΕΑΝ από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Με δεδομένο το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων το υπουργείο Οικονομίας αποφάσισε να παραταθεί έως τις 31 Οκτωβρίου του 2016 η ολοκλήρωση των δράσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ. Η παράταση δόθηκε λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη υποστήριξης της ρευστότητας της αγοράς, καθώς και τον αυξημένο αριθμό αιτήσεων και συμβάσεων που παρατηρείται το τελευταίο δίμηνο για τις δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Η παράταση ολοκλήρωσης των δράσεων, συνεπάγεται την αντίστοιχη παράταση της παραλαβής των αιτήσεων από τις τράπεζες που έληξε στις 15 Ιουλίου, για περίπου ένα τρίμηνο.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι λόγω της εκστρατείας ενημέρωσης που ξεκίνησε το ΕΤΕΑΝ από το Μάιο με τη συμπαράσταση των εκπροσώπων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΣΕΕ & ΓΣΕΒΕΕ), των τραπεζών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο ρυθμός έγκρισης αιτήσεων αυξήθηκε κατακόρυφα. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΤΕΑΝ ενώ το πρώτο τετράμηνο του έτους εγκρίθηκαν δάνεια συνολικής αξίας 16,4 εκατ. ευρώ, από 1 Μαΐου μέχρι 15 Ιουλίου, η συνολική αξία των εγκρίσεων ανήλθαν σε 71,3 εκατ. ευρώ (Μάιος 13,8 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 21,2 εκατ. ευρώ, 1-15 Ιουλίου 36,3 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι τα εναπομείναντα αδιάθετα κεφάλαια είναι περίπου 60 εκατ. ευρώ.