Η διεύρυνση της πάγιας ρύθμισης αναγκαίο μέτρο για τη βελτίωση της κατάστασης στην αγορά

20190223-ESEE-NK-6167

Η οικονομική κρίση, και η παρεπόμενη βίαιη οικονομική προσαρμογή, άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Η αύξηση των φορολογικών βαρών και η συνακόλουθη συρρίκνωση της ρευστότητας επηρέασαν και συνεχίζουν να επιδρούν αρνητικά στο επιχειρείν. Τα προβλήματα αυτά αναδεικνύονται ως κυρίαρχα σε ευρωπαϊκές και εγχώριες μελέτες (SBA Fact Sheet 2018, Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2018 κ.ά.). Χρειάζονται, επομένως, τολμηρές και άμεσες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν το οικονομικό κλίμα και θα ενισχύσουν τις προσπάθειες της επιχειρηματικής κοινότητας για ανάκαμψη.

 Αναντίρρητα, στο πλαίσιο αυτό, η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων προς την εφορία αποτελεί ένα από τα σημαντικά εργαλεία του επιχειρηματία για τη διαχείριση των οφειλών του, συμβάλλοντας στην (επιχειρηματική) βιωσιμότητά του. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως ο μηχανισμός των 120 δόσεων αναμένεται να αποτελέσει τον τελευταίο μηχανισμό έκτακτης ρύθμισης, η διεύρυνση της πάγιας ρύθμισης από τις 12 στις 24 δόσεις συνιστά ένα παίγνιο θετικού αθροίσματος το οποίο θα ενεργοποιήσει τις αναγκαίες οικονομίες κλίμακας για την επιχειρηματικότητα χωρίς να προκαλέσει συνακόλουθους τριγμούς στα δημόσια έσοδα. Σε ένα παράλληλο επίπεδο, η διεύρυνση της πάγιας ρύθμισης για τις έκτακτες οφειλές από τις 24 στις 48 δόσεις (π.χ. φόρος κληρονομιάς, πρόστιμα κτλ.) αναμένεται να ενισχύσει τα κρατικά ταμεία λαμβάνοντας υπόψη και τον εξαιρετικά υψηλό αριθμό αποποιήσεων κληρονομιάς (περισσότερες από 150.000 για το 2018).

Για την ΕΣΕΕ η διεύρυνση της πάγιας ρύθμισης είναι ένα αναγκαίο μέτρο για τη βελτίωση της κατάστασης στην αγορά.  Ένα διευρυμένο σχήμα πάγιας ρύθμισης, που θα συνεχίσει να είναι ελεύθερης ένταξης, στο πλαίσιο ενός μόνιμου και δίκαιου συστήματος:

  •  Θα λειτουργεί αποτρεπτικά προς την ανάγκη καταφυγής σε μηχανισμούς έκτακτων ρυθμίσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στα δημόσια έσοδα.
  •  Θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα της απώλειας της ρύθμισης όσων δυσκολεύονται με τη μηνιαία δόση και οι οποίοι βλέπουν το ποσό της συνολικής οφειλής να αυξάνεται εξαιτίας των τόκων των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  •  Θα διασφαλίσει μια ομαλή και κανονική ροή εσόδων για τα δημόσια ταμεία, περιορίζοντας τον ρυθμό αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, τα οποία έχουν ανέλθει στα 104,11 δις ευρώ.
  •  Θα ενισχύσει τη ρευστότητα και θα περιορίσει την πιθανότητα κατασχέσεων και αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
  •  Θα συμβάλει στην ψυχολογική ανάταση των μικρομεσαίων εμπόρων και θα διασφαλίσει μια μεγαλύτερη λειτουργικότητα στις σχέσεις κράτους και αγοράς.

Άρθρο του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα στο Capital.gr – 23/8/2019