ΕΣΕΕ: Το νομοσχέδιο για τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης θετικό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

survey-graphic-check-mark-in-box-500-pixels

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας απέστειλε σήμερα Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου, προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη τις σχετικές θέσεις και κατ’ άρθρο προτάσεις της στο σχέδιο νόμου «Απλοποίηση Διαδικασιών Σύστασης Επιχειρήσεων».

Το νομοσχέδιο κρίνεται θετικά από τον επιχειρηματικό κόσμο και επιδιώκει να στηρίξει την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας στο επόμενο διάστημα.  Ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό νόμο πλαίσιο, που εάν λειτουργήσει όπως πρέπει, με την έκδοση των απαιτούμενων εκτελεστικών πράξεων (κυρίως Υπουργικών Αποφάσεων κ.α.) μπορεί να συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός ευνοϊκού και απαλλαγμένου από στρεβλώσεις και αγκυλώσεις επιχειρηματικού περιβάλλοντος εντός του οποίου θα λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

Οι κατ’ άρθρο θέσεις της ΕΣΕΕ επί του σχεδίου νόμου έχουν ως εξής:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 ορίζεται ότι, οι διατάξεις του νόμου ρυθμίζουν τις διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιρειών και συγκεκριμένα των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιρειών.

Όπως παρατηρούμε τόσο από τον τίτλο του σχεδίου νόμου όσο και από το άρθρο 1, το πεδίο εφαρμογής του νόμου περιορίζεται στην σύσταση, ενώ κατά την γνώμη μας, ο νόμος θα επιτύχει τον σκοπό του, δηλαδή τον τελικό περιορισμό της γραφειοκρατίας και την διευκόλυνση της άμεσης επιχειρηματικότητας, μόνο εάν τελικώς επεκταθεί εκτός από την ίδρυση και στο σύνολο των διαδικασιών λειτουργίας μίας επιχείρησης που απαιτούν δημοσιότητα (π.χ. τροποποιήσεις καταστατικού, αυξήσεις/μεταβολές εταιρικού – μετοχικού κεφαλαίου κλπ.).

Άρθρο 5

Στο άρθρο 5 αναφέρονται τα προβλεπόμενα για την σύσταση της κάθε μορφής εταιρείας μετά από αίτηση στις υπηρεσίες μίας στάσης.  Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι είτε αυθημερόν είτε το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, η Υπηρεσία Μιας Στάσης υποχρεούται να προβεί σε διάφορες ενέργειες όπως ο έλεγχος της αίτησης, του καταστατικού, καθώς και ο προέλεγχος της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.  Εφόσον η προτεινόμενη επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει τους ενδιαφερομένους, ώστε να προβούν σε διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες.  Η διαδικασία όπως περιγράφεται έχει αδυναμίες που αποτυπώνουν το ισχύον σύστημα γραφειοκρατίας.

Πρώτον, για τους επιχειρηματίες που θα επιλέξουν να συστήσουν τις εταιρείες τους με συμβολαιογραφικό έγγραφο (ΑΕ και ΕΠΕ), το καταστατικό που υποβάλλεται, έχει ήδη υπογραφεί και η διόρθωση και συμπλήρωσή του συνεπάγεται ενδεχομένως περαιτέρω έξοδα και απώλεια πολύτιμου χρόνου.  Δεύτερον, ενώ είναι εύκολο οι υπηρεσίες μιας στάσης να αρνηθούν το αίτημα όταν η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος είναι πανομοιότυποι, είναι σχετικά αυθαίρετο να κρίνουν οι υπηρεσίες αυτές σε πρώτο και τελευταίο βαθμό εάν μία επωνυμία ή ένας διακριτικός τίτλος συγχέεται, θυμίζει ή παραπέμπει σε κάποιον άλλο, ήδη καταχωρημένο (κατά τα αναφερόμενα και στο άρθρο 10 του σχεδίου).  Θεωρούμε ότι, εντός των Επιμελητηρίων και με αρμοδιότητα για όλες τις υπηρεσίες μίας στάσης, θα πρέπει να συσταθεί και ένα δευτεροβάθμιο συλλογικό διοικητικό όργανο, το οποίο, με εξίσου σύντομες διαδικασίες, θα επιλαμβάνεται και θα αποφασίζει τελικά, μετά την πρώτη απόρριψη της υπηρεσίας μίας στάσης.

Άρθρο 8

Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει τα της δημιουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μίας στάσης (e-ΥΜΣ).  Και στην συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπεται ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία μίας στάσης θα προχωράει σε προέλεγχο της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου  με την εξής όμως σημαντική διαφορά: εάν προκύψει ότι η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος δεν διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο ΓΕΜΗ, τότε το αίτημα διακόπτεται.  Θεωρούμε ότι και εδώ, για την οικονομία χρόνου και διαδικασίας, πρέπει να επιλαμβάνεται το ανωτέρω προτεινόμενο δευτεροβάθμιο όργανο κρίσης και να πληροφορείται σχετικά ο κάθε αιτών, χωρίς να πρέπει να ξεκινήσει πάλι την διαδικασία από την αρχή.

Άρθρο 9

Οι διατάξεις του άρθρου 9 ορίζουν τα των προτύπων καταστατικών των εταιρειών που θα είναι προσπελάσιμα και διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.  Ακολούθως, με τις παραγράφους 5 και 6 προβλέπεται ότι όταν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ανώνυμη Εταιρεία κάνουν χρήση του προτύπου καταστατικού, τότε μπορεί να καταρτίζονται με ιδιωτικό έγγραφο αντί του συμβολαιογραφικού.

Αν και κατά βάση, συμφωνούμε με το περιεχόμενο της διάταξης, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη θεσμική προσοχή στην ταυτοποίηση των προσώπων που θα αποτελέσουν τους μετόχους και τους εταίρους των συγκεκριμένων εταιρειών, καθώς και στην διακρίβωση της πλήρους γνώσης τους για την συμμετοχή τους στα εταιρικά αυτά σχήματα και για τις υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται.

Άρθρο 10

Στο άρθρο 10 προβλέπεται ότι καταβάλλονται ειδικά τέλη από τους αιτούντες για την καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή στο ΓΕΜΗ.  Τα σχετικά τέλη, που είναι ενιαία για όλες τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελούν πόρο των Επιμελητηρίων, με εξαίρεση εκείνα που καταβάλλονται υπέρ της αρμόδιας για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τα οποία αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Θεωρούμε ότι τα Επιμελητήρια της χώρας θα χρειαστούν κάθε διαθέσιμο πόρο για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΓΕΜΗ και ως εκ τούτου, ακόμα και τα τέλη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου θα πρέπει να κατευθύνονται προς αυτά ανά γεωγραφική αρμοδιότητα.

Άρθρο 12

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 προβλέπεται ότι οι (πολλές) Υπουργικές και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο θα εκδοθούν εντός 6 μηνών από τη θέση του σε ισχύ.

Έχουμε την γνώμη ότι, τα κείμενα των συγκεκριμένων υπουργικών αποφάσεων, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης πρώτα τουλάχιστον με τους φορείς που τηρούν και χειρίζονται το ΓΕΜΗ, δηλαδή τα Επιμελητήρια.  Με τα Επιμελητήρια θα πρέπει να συζητηθούν και όλες οι προϋποθέσεις για να απλουστευθεί στην αντίληψη του πολίτη η εφαρμογή του νόμου, όπως η διάχυση της πληροφόρησης και το εύρος αυτής, η τυχόν έκδοση ειδικών οδηγών κλπ.