Επιστολή ΕΣΕΕ προς τα αρμόδια Υπουργεία για λήψη άμεσων μέτρων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό στην Μυτιλήνη

cover_533_355

Έχοντας εκτιμήσει πλέον τις συνέπειες των ανυπολόγιστων καταστροφών που έχουν συντελεστεί στην Μυτιλήνη και την ανάγκη να διασωθούν οι τοπικές επιχειρήσεις και αγορές, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας απέστειλε προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο, Οικονομίας, Ανάπτυξης κ. Δ. Παπαδημητρίου και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Ε. Αχτσιόγλου την κάτωθι επιστολή:

 

«Οι πληγές που προκάλεσε ο πρόσφατος σεισμός σε κατοίκους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Μυτιλήνη είναι σημαντικές και θα κάνουν καιρό να επουλωθούν.  Πολλές από τις επιχειρήσεις μέλη μας έχουν μεγάλες απώλειες τόσο σε τζίρο όσο και σε υλικό, ενώ είναι αντιμέτωπες με σημαντικά έξοδα που δεν είχαν προϋπολογίσει.  Παράλληλα, η καθίζηση της κίνησης των τοπικών αγορών σε συνδυασμό με τις καταστροφές των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών και τις εκτεταμένες διακοπές του ρεύματος, που έχουν οδηγήσει στην καταστροφή ευπαθών προϊόντων, θέτουν σε αμφιβολία ακόμη και την συνέχιση της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται τοπικά.

Προς το παρόν, το σχετικό πλαίσιο που ισχύει για την αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης:

 • Είτε τίθεται ad hoc (όπως σε περιπτώσεις προηγούμενων καταστροφών).
 • Είτε στηρίζεται στις διατάξεις των ν. 1284/1982 και 2275/1994 για την παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων χρεών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και στην πρόβλεψη επιχορηγήσεων από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (άρθρο 36 ν. 2459/1997 σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση οικ3648/387/2012), όπου η αποζημίωση καλύπτει ποσοστό της συνολικά εκτεθείσας ζημίας εξοπλισμού και υποδομών, όπως εκάστοτε καταγράφεται από την τοπική Επιτροπή Εντοπισμού. Προς το παρόν, αυτές οι αποζημιώσεις φτάνουν στις επιχειρήσεις με καθυστέρηση, μη βοηθώντας με τον τρόπο αυτό στην διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.
 • Είτε προβλέπεται για τις ασφαλιστικές εισφορές, μέσω των διατάξεων του άρθρου 8 ν. 2256/1994, την Υπουργική Απόφαση Φ14 /οικ.333 /06.03.1998 και –ακολούθως- συναφή απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ, το οποίο πρέπει να ενεργοποιηθεί σχετικά.

Η νομοθεσία είναι μεν επαρκής αλλά απαιτεί πολλές διαφορετικές εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από διαφορετικά – συλλογικά και μονοπρόσωπα – όργανα και ως εκ τούτου αργούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, με καταδικαστικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις.  Θεωρούμε ότι, εφόσον οι καταστροφές από φυσικά αίτια είναι πλέον συχνό φαινόμενο, θα πρέπει να καθιερωθεί επιτέλους μία «αυτόματη» διαδικασία, η οποία, με μία απλή διαπιστωτική πράξη της διοίκησης θα ενεργοποιεί τα εξής μέτρα για όλες τις πληγείσες επιχειρήσεις, με χρονικό ορίζοντα ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών:

 • Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και των άλλων παρακρατούμενων φόρων.
 • Αναστολή δόσεων του φόρου εισοδήματος, των ληξιπρόθεσμων χρεών τους και των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς το Δημόσιο.
 • Αναστολή καταβολής του ΕΝΦΙΑ για τις επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες όλων των κατεστραμμένων ακινήτων.
 • Αναστολή της καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων προς το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ.
 • Αναστολή των πάσης φύσεως πλειστηριασμών.
 • Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.
 • Αναστολή εκτέλεσης εξωστικών δικαστικών αποφάσεων.
 • Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία.
 • Ρύθμιση για την καταβολή των οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών.
 • Ενημέρωση του συστήματος του TAXISNET με ειδικό πρόγραμμα για τις πληγείσες περιοχές που θα αίρει τον αυτοματοποιημένο χαρακτηρισμό φόρων και τελών ως ληξιπρόθεσμων και την παρεπόμενη επιβάρυνσή τους με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Δεδομένου και του ειδικού ενδιαφέροντος που γενικότερα έχει επιδείξει η Κυβέρνηση για τις εκάστοτε δοκιμαζόμενες περιοχές, αλλά και μπροστά στην απόλυτη ανάγκη να ενεργοποιηθούν οι προτάσεις μας αυτές για τις επιχειρήσεις της Μυτιλήνης που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό, σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την αυτόματη άμεση ισχύ των ως άνω ευεργετικών ρυθμίσεων, ώστε να βοηθηθούν οι τοπικές επιχειρήσεις να ξεπεράσουν το σοκ της καταστροφής των περιοχών που λειτουργούν και έτσι να προστατευθούν οι τοπικές αγορές.  Παράλληλα, ζητάμε, στο μέτρο του δυνατού, την συντόμευση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την απόδοση της αποζημίωσης προς επιχειρήσεις για τις ζημιές που γενικώς υφίστανται από θεομηνίες, πυρκαγιές και άλλα φυσικά φαινόμενα. 

Έχοντας την βεβαιότητα της θετικής ανταπόκρισής σας, διατελούμε».