Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί την Πράξη «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ» (κωδικός ΟΠΣ: 296251), η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Υλοποίηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης» της παραπάνω Πράξης, η ΕΣΕΕ προσκαλεί τους Συνδικαλιστές της ή εμπόρους που εκπροσωπούνται από την ΕΣΕΕ και ενδιαφέρονται για τον εμπορικό συνδικαλισμό να υποβάλουν αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Συνδικαλιστών της ΕΣΕΕ.

Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 40 υλοποιήσεις του Προγράμματος σε όλη την επικράτεια.

Υποβολή αιτήσεων στο φαξ: 2103259229. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.

Πληροφορίες: κα Γεροντή Ελίνα (τηλ: 2103259182) και κα Σαββίδου Αναστασία (τηλ: 2103259183).

 

Αρχεία προς λήψη