Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση: Οι θέσεις της ΕΣΕΕ για το Σ/Ν στη συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως

photo

Τους βασικούς άξονες και αρχές του Σχεδίου Νόμου για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης παρουσίασε χθες, Δευτέρα 13 Ιουλίου, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως σε αντιπροσωπεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Καρανίκα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το Σ/Ν. Εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης κ. Γεώργιος Βούτσινος, η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κα Σίσσυ Γκίκα και η Διευθ. Σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ κα Ιωάννα Λυτρίβη. Για την ΕΣΕΕ παρέστησαν ο Γεν. Γραμματέας κ. Νίκος Μπόνης, το μέλος του ΔΣ κ. Σπύρος Γεροντίτης Γεν. Διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) της ΕΣΕΕ, κ. Δημ. Πρίφτης.

Η κ. Υπουργός τόνισε ότι κεντρική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η άμεση σύνδεση των παρεμβάσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση με την αύξηση της παραγωγικότητας στην αγορά εργασίας και τη μείωση της ανεργίας, κυρίως ανάμεσα στους νέους. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι το Σχέδιο Νόμου προβλέπει Ενίσχυση των Επαγγελματικών Λυκείων και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων και Πειραματικών ΙΕΚ και θεσμοθέτηση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ εξέφρασε την πρόθεση της Συνομοσπονδίας να συνδράμει ουσιαστικά στη βελτίωση της ΕΕΚ στη χώρα μας, μέσω μίας συστηματοποιημένης συνεργασίας με το Υπουργείο και στο πλαίσιο της Ειδικής Επιτροπής με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, η οποία έχει συσταθεί από το Υπουργείο.

Οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου επισήμαναν ότι στην κατεύθυνση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του συστήματος είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κριτήρια ποιότητας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της ΕΕΚ. Η βελτίωση της ποιότητας αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που θα αυξήσουν την ελκυστικότητα της ΕΕΚ για τους νέους, η οποία κινείται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για τη βέλτιστη διακυβέρνηση του συστήματος η ΕΣΕΕ τόνισε την ανάγκη συντονισμού των ενεργειών που σχετίζονται με την ΕΕΚ, χαιρετίζοντας ως ένα σημαντικό πρώτο βήμα την ουσιαστική λειτουργία του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας, που μπορεί να αποτελέσει βασικό όργανο συντονισμού και συνεννόησης μεταξύ των συστημάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης, τα οποία εντάσσονται στο Υπουργείο παιδείας ή στο Υπουργείο Εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ.

Η ΕΣΕΕ κατέθεσε στην κ. Υπουργό αναλυτικό φάκελο προτάσεων που να συμπεριληφθούν στις τελικές διατάξεις του Σχεδίου Νόμου. Μεταξύ άλλων προτείνει:

  • Τη σύσταση ομάδας διαβούλευσης η οποία θα επεξεργαστεί την ολοκλήρωση του συστήματος πιστοποίησης των εκροών της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • Τη θέσπιση κριτηρίων ποιότητας για τη λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης.
  • Την επανεξέταση του ορισμού της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να μην αποκλείονται όπως σήμερα ομάδες κατηγορίες εργαζομένων.
  • Την ενεργοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με ουσιαστική αναδιοργάνωσή του λόγω του μεγέθους των προκλήσεων που θα κληθεί να διαχειριστεί. Προτείνεται η εμπλοκή του Οργανισμού με το πεδίο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα σχολεία και επανενεργοποίηση των διαδικασιών εμπλουτισμού του μητρώου εκπαιδευτών ενηλίκων.