Εξωστρέφεια και ανάπτυξη – χρηματοδότηση επιχειρηματικών στόχων

Η κρίση της τελευταίας εξαετίας έχει αποτελέσει ένα καθοριστικό γεγονός για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το ελληνικό εμπόριο, λόγω του ιδιαίτερου ρόλου που έχει στην ελληνική οικονομική δομή, έγινε δέκτης τεράστιων πιέσεων και βίωσε με πολύ έντονο τρόπο την οικονομική δυσπραγία. Οι χαμηλοί τζίροι, τα «λουκέτα» και η γενική απαισιοδοξία στην αγορά έγιναν ο κανόνας για τη Μμε επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας μία κατάσταση εν γένει οικονομικής ανασφάλειας. Είναι αναμενόμενο ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο επικρατεί μία διάχυτη εσωστρέφεια και μία απροθυμία για επενδυτικά ανοίγματα. Οφείλουμε να αναζητήσουμε τρόπους υπέρβασης αυτής της δυσμενούς συνθήκης και να δώσουμε μία διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική σε όλες τις Μμε επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον. Η επιδίωξη της εξωστρέφειας και ο εξορθολογισμός των χρηματοδοτικών εργαλείων είναι μονόδρομος για την επανάκαμψη της ανάπτυξης και για την ανάταξη της Μμε επιχειρηματικότητας. Χρειάζεται να απαλλαγούμε από τις στρεβλώσεις του παρελθόντος και να κατανοήσουμε ότι αφενός είναι αναγκαία η αναζωογόνηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και αφετέρου η αποκατάσταση μίας σχετικής σταθερότητας που θα επιτρέψει βραχυπρόθεσμους και μακροπροθέσμους σχεδιασμούς. Η ΕΣΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης έχει κινηθεί προς μία κατεύθυνση κατάθεσης τεκμηριωμένων προτάσεων για την προώθηση αυτών των ζητημάτων αλλά και της ανάληψης πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των συνθηκών που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Μμε επιχειρήσεις. Η παρέμβασή μας, επομένως, θα κινηθεί πέριξ δύο αξόνων: ο πρώτος είναι ο άξονας της καλύτερης δυνατής ένταξης του εμπορίου στην ψηφιακή αγορά και ο δεύτερος στη δημιουργία μίας Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τη μικρο-χρηματοδότηση των μικρομεσαίων της αγοράς.

Ως προς τον πρώτο άξονα, η εμπορική επιχειρηματικότητα δεν πρέπει να φοβηθεί την ψηφιακή πρόκληση, αλλά αντίθετα να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της νέας ψηφιακής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕΕ προωθεί έξι πρωτοβουλίες που σχετίζονται με για την ενίσχυση και επέκταση της ψηφιακής αγοράς στην Ελλάδα, η οποία θα αλλάξει το τοπίο στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προσθέτοντας και όχι αφαιρώντας δραστηριότητες από το εμπόριο. Οι πρωτοβουλίες της ΕΣΕΕ, ώστε κάθε εμπορική επιχείρηση να επεκταθεί στο e-commerce, αφορούν: τη Δράση «FeelSafe» που υλοποιείται από την ΕΣΕΕ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και η οποία αφορά στην ευαισθητοποίηση εμπόρων και καταναλωτών γύρω από τους κινδύνους που ενέχει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επιπρόσθετα, προωθούμε και την εξοικείωση του εμπορικού κόσμου με τις νέες μεθόδους αποδοχής πληρωμών και πραγματοποίησης πωλήσεων (POS), οι οποίες έχουν εκ των πραγμάτων πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει η Δράση για την ανάπτυξη «υπολογιστικού νέφους» (cloudcomputing) που μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες για τους χρήστες και κυρίως τις επιχειρήσεις στην «χωρίς σύνορα» αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων. Και τέλος η πρωτοβουλία «eμπόριο», η οποία συνιστά ένα πιλοτικό πρόγραμμα δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος, ώστε κάθε Μμε εμπορική επιχείρηση, πέρα από τη φυσική της βιτρίνα, να δημιουργήσει και την «ψηφιακή» της βιτρίνα.

Ως προς το δεύτερο άξονα, η ΕΣΕΕ επαναφέρει την πρόταση για τη δημιουργία μίας «Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρών Επιχειρήσεων» (ΑΤΜΕ). Πρόκειται για μία τράπεζα ειδικού σκοπού με τραπεζικές, εγγυοδοτικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), η οποία με τη συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ μπορεί να αξιοποιήσει τη δομή των συνεταιριστικών τραπεζών, η οποία θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο. Βασικός σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η συγκέντρωση-συγχώνευση όλων των προγραμμάτων ανάπτυξης στην ΑΤΜΕ και η άμεση προώθησή τους με ενιαίο τρόπο καθώς επίσης και η παροχή «μικρο-δανείων» («micro-finance») αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα θα μπορεί να αναπτύξει ένα δυναμικό και στοχευμένο μάνατζμεντ, σε σημεία που οι άλλες τράπεζες δεν μπορούν να προσεγγίσουν, με απλά- τυποποιημένα χρηματοδοτικά προϊόντα για την άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημα της ρευστότητας και των εγγυήσεων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με ενέργειες στήριξης και προώθησης των επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στη διεθνή αγορά, καθώς επίσης με πληροφόρηση και συμβουλές για την οικονομική εξέλιξη της μικρής επιχειρηματικότητας, ανάλογα με τις νέες τάσεις της αγοράς.

Η ΑΤΜΕ ενεργοποιώντας τη μεγάλη μετοχική βάση όλων των παραγωγικών φορέων σε περιφερειακή ή πανελλήνια διάσταση, τους επενδυτικούς χώρους, τους ιδιώτες επενδυτές, καθώς και τις δομές της ΕΕ, όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα έχει την δυνατότητα να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια, ώστε με τις δικές της χρηματοδοτικές δυνατότητες και τις υφιστάμενες τραπεζικές εργασίες στη δομή της, να διαχειρίζεται, να παρέχει εγγυήσεις και να προωθεί με τραπεζικά κριτήρια τα ευρωπαϊκά και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, δίνοντας άμεσες αναπτυξιακές και ολοκληρωμένες επενδυτικές λύσεις. Επίσης, η ΑΤΜΕ θα έχει μικρό λειτουργικό κόστος με την χρήση outsourcing τραπεζικών εργασιών, ενώ οι δομές των Συνεταιριστικών Τραπεζών και των Παραγωγικών Φορέων, όπως της ΕΣΕΕ με τους Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα μπορούν να αποτελέσουν έτοιμα σημεία για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης των μικρομεσαίων της ελληνικής αγοράς.

Είναι σαφές ότι το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για την επιβίωση της Μμε επιχείρησης και την επανεκκίνηση της ανάπτυξης. Ως ΕΣΕΕ δηλώνουμε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της συγκυρίας και να δώσουμε διέξοδο στο ελληνικό εμπόριο. Χρειάζεται συντονισμένη δράση και ισχυρή βούληση για να επιτύχουμε. Προσδοκώ η γενικότερη ωριμότητα που έχει επικρατήσει το τελευταίο διάστημα να μετουσιωθεί σε πολιτικές έμπρακτης ενίσχυσης των επιχειρήσεων.

 

Άρθρο του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη για την έκδοση «Εξωστρέφεια και ανάπτυξη – χρηματοδότηση επιχειρηματικών στόχων» στις 8 Δεκεμβρίου 2015