Ενημερωτική Εκδήλωση της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

img_1563

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (13/6/2018) στα γραφεία της Ε.Σ.Ε.Ε. ενημερωτική ημερίδα για το Πρόγραμμα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», που προκηρύχθηκε πρόσφατα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Στην εκδήλωση, στην οποία παρέστη η ΕΓ Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, κα. Ευγενία Φωτονιάτα, συμμετείχε πλήθος εκπροσώπων των Εμπορικών Συλλόγων, που αποτελούν δυνητικούς συνδικαιούχους των έργων του Προγράμματος.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε. κ. Βασίλης Κορκίδης, τόνισε τη μεγάλη σημασία του Προγράμματος για την αναβάθμιση των εμπορικών κέντρων των πόλεων σε όλη τη χώρα, και την ευκαιρία αλλά και υποχρέωση που έχουν οι Εμπορικοί Σύλλογοι απέναντι στις τοπικές επιχειρηματικές κοινότητες που εκπροσωπούν να διαδραματίσουν το σημαντικό ρόλο που τους αναλογεί για την επιτυχία των έργων που θα επιλεγούν προς υλοποίηση.

Η κα. Φωτονιάτα στο χαιρετισμό της τόνισε τη στόχευση του Προγράμματος στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Επεσήμανε την ανάγκη επίτευξης συνεργειών μεταξύ των Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού που αποτελούν τους Δικαιούχους της Δράσης και των τοπικών Εμπορικών Συλλόγων, ως Συνδικαιούχων, στη βάση της αναβάθμισης και αύξησης της ελκυστικότητας των εμπορικών περιοχών, τόσο για τους κατοίκους των αστικών κέντρων όσο και για τους επισκέπτες τους.

Στη συνέχεια η κα. Μαρία Πουλάκη, συνεργάτης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, παρουσίασε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος, τις επιλέξιμες δράσεις και τις διαδικασίες με βάση τις οποίες θα υλοποιηθεί το όλο Πρόγραμμα.

Οι παρόντες εκπρόσωποι των Εμπορικών Συλλόγων επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλα τα θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα και έθεσαν μεγάλο αριθμό ερωτημάτων που σχετίζονται με την υλοποίησή του. Στα ερωτήματα αυτά δόθηκαν απαντήσεις από την κα. Μ. Πουλάκη, και την κα. Μαρία Ανδρονή, Στέλεχος Ομάδας Υποστήριξης Δικαιούχων ΕΣΠΑ της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης (Μ.Ο.Δ Α.Ε.).

Η Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» στοχεύει στην υλοποίηση ενός συνόλου συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων σε εμπορικές περιοχές των πόλεων όλης της χώρας, με στόχο:

  • την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης, και
  • την οργάνωση  της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 50.000.000 ευρώ και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από σχήματα που θα αποτελούνται από Ο.Τ.Α. β’ βαθμού (Δικαιούχοι) και τους τοπικούς Εμπορικούς Συλλόγους ή τα οικεία Επιμελητήρια (Συνδικαιούχοι). Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.900.000 ευρώ και αναλύεται ως:

  • μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δήμου έως 1.500.000 ευρώ
  • μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων είναι η 29η Ιουνίου 2018 και η καταληκτική ημερομηνία η 24η Σεπτεμβρίου 2018.

Η σχετική πρόσκληση και το σύνολο των εντύπων που τη συνοδεύουν έχει αναρτηθεί στο link: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=132&cs=.

Η επικοινωνία για ερωτήματα, διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν το Πρόγραμμα, γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού  μηνύματος στη διεύθυνση  open-malls.epanek@mou.gr

a958884f3edd254c45de57ba8d1cbfd2_xl