Ενδιάμεσες εκπτώσεις: Ένα αμφιλεγόμενο μέτρο

sale

Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για την κίνηση της αγοράς κατά την περίοδο των ενδιάμεσων εκπτώσεων του Νοεμβρίου. Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 150 επιχειρήσεων, εφαρμόζοντας στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε δύο στάδια, σε εμπορικές αγορές αστικών κέντρων της χώρας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν μια μεσοσταθμική μείωση κατά 7%  συγκριτικά με πέρσι και συνοψίζονται στα εξής έξη σημεία:

Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις Νοεμβρίου 2018