Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Η πρόκληση της διαδοχής επιχειρήσεων στον εμπορικό κλάδο»

Το ΙΝΕΜΥ, από τον Φεβρουάριο του 2021 υλοποιεί το έργο «Δράσεις ενίσχυσης του ρόλου της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη διευκόλυνση της διαδοχής στον Ελληνικό Εμπορικό κλάδο» το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020.

Στόχος του Έργου είναι η λειτουργία ενός Μηχανισμού Υποστήριξης υφιστάμενων και μελλοντικών επαγγελματιών στον εμπορικό κλάδο, με σκοπό:

  • τη διευκόλυνση της εισόδου και της εξέλιξης των διαδόχων, μέσω της κατάλληλης προετοιμασίας τους για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας.
  • τη διάδοση της σύγχρονης έννοιας της διαδοχής και της μεταβίβασης, που δεν περιορίζεται μόνο στις οικογενειακές επιχειρήσεις αλλά περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση προς τρίτους,

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιείται διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Η πρόκληση της διαδοχής επιχειρήσεων στον εμπορικό κλάδο».
Η ημερίδα είναι ανοικτή προς το κοινό και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 και ώρα 15:30 – 17:00, μέσω της πλατφόρμας Zoom.
Ο σύνδεσμος για την ημερίδα είναι ο ακόλουθος: https://us06web.zoom.us/j/82752485040 – Meeting ID: 827 5248 5040

Η ατζέντα της ημερίδας είναι η εξής:

  • Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ, κ. Γ. Καρανίκα
  • Παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων του έργου που σχετίζονταν με τις πιλοτικές εφαρμογές – εμπειρίες ωφελουμένων: κ. Βασιλική Δημητρίου, μέλος της ομάδας έργου – Ωφελούμενοι του έργου
  • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου που σχετίζονται με την ενδυνάμωση του οικοσυστήματος της διαδοχής/μεταβίβασης στον εμπορικό κλάδο (έρευνες, πλατφόρμες, διαβούλευση): Δρ. Μιλτιάδης Σταμπουλής, Υπεύθυνος Έργου
  • Προτάσεις για τη θεσμική ενίσχυση του οικοσυστήματος διαδοχής/μεταβίβασης στον εμπορικό κλάδο: Γεωργία Αγγελιδάκη, Νομική Σύμβουλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ)