«Χρηστικό και φιλικότερο προς τους οφειλέτες το νέο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού»

Δήλωση του Προέδρου της ΕΣΕΕ για το νέο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού

Γιώργος-Καρανίκας-Πρόεδρος-ΕΣΕΕ-3

Οι ουσιαστικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης αναμορφώνουν συνολικά το πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού καθώς διορθώνουν τα προβληματικά σημεία που και η ΕΣΕΕ έχει επισημάνει με επιστολές της στα συναρμόδια υπουργεία.  Η μείωση στο 3%, και μετατροπή σε σταθερό αντί κυμαινόμενου του επιτοκίου των ρυθμίσεων που αφορούν στο Δημόσιο, η δυνατότητα ένταξης οφειλών υπέρ τρίτων και η κατάργηση της ποινής πρόωρης προεξόφλησης, θα επιτρέψουν σε χιλιάδες μικρομεσαίους επιχειρηματίες να «γυρίσουν σελίδα», ρυθμίζοντας τις οφειλές τους. Επιπλέον, η ευχέρεια ένταξης ακόμη και μίας μοναδικής οφειλής σε έναν μόνο πιστωτή/φορέα αναμένεται ότι θα διευρύνει τον αριθμό των δικαιούχων. Είναι στο σύνολό τους θετικές αλλαγές που ικανοποιούν τον εμπορικό κόσμο για ένα ακόμη λόγο: αναδεικνύουν την αξία της διαβούλευσης, του καλόπιστου διαλόγου και τελικά της συνεργασίας Κυβέρνησης και Φορέων της Αγοράς για την επίλυση των προβλημάτων της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Επιπλέον, στη σωστή κατεύθυνση είναι και η δεύτερη κυβερνητική τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που είχαν πάρει δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, να ρυθμίσουν το χρέος τους σε έως 120 δόσεις με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων έως και 100%. Στους ωφελούμενους υπάγονται πολλές εμπορικές επιχειρήσεις, των οποίων η αρχική οφειλή στην τράπεζα είχε βεβαιωθεί στην εφορία, καθώς δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.