Δήλωση Προέδρου της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλη Κορκίδη, αναφορικά με τη διοχέτευση πόρων  στην Αγορά μέσω της Attica Bank, στο πλαίσιο  του ΤΕΠΙΧ Ι & ΙΙ

dio_0016

«Ένα πάγιο και διαρκές αίτημα της Αγοράς, εκείνο της απρόσκοπτης  πρόσβασης των επιχειρήσεων στις πηγές ρευστότητας, φαίνεται ότι επιτέλους εισακούγεται και ικανοποιείται από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάδειξη της Attica Bank ως κύριου μέσου διοχέτευσης πόρων στην πραγματική οικονομία, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες δράσεις της ΕΤΕΑΝ ΑΕ “ΤΕΠΙΧ Ι & ΙΙ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση”, συνιστά αδιαμφισβήτητα μία πρωτοβουλία προς τη σωστή κατεύθυνση. Ειδικότερα, η δυνατότητα διόδευσης πολύτιμων κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία και δη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 55 εκ. € έως τα τέλη του προσεχούς Ιανουαρίου και άλλων 800 εκ. €  – 400 εκ. εγκεκριμένα από το ΕΤΕΑΝ και τα υπόλοιπα από τις τράπεζες – στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ μετά τις 31/1/2017, θα επιδράσει ευεργετικά στην προσπάθεια τόνωσης του εγχώριου επιχειρείν. Το συγκεκριμένο εγχείρημα  προσδοκάται πως θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, παρέχοντας τα αναγκαία ερεθίσματα ώστε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να βρει κι άλλους μιμητές. Ευελπιστούμε πως το χρονοδιάγραμμα των προς υλοποίηση δράσεων να προσιδιάζει στις επείγουσες ανάγκες της Αγοράς για ανεύρεση επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαίων κίνησης,  προσδίδοντάς τους με αυτόν τον τρόπο την απαραίτητη ώθηση».