Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη για τις προτεινόμενες από την Ε.Ε. αλλαγές στο καθεστώς ΦΠΑ των μικρών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

epichirisis-fpa

«Η ΕΣΕΕ υποστηρίζει εξαρχής το Σχέδιο Δράσης του 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα μέτρα που περιγράφονται σε αυτό για την διευκόλυνση της τήρησης του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις. Έχει μάλιστα, ήδη, τοποθετηθεί για την επέκταση ενός ενιαίου ΦΠΑ, ως σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Με το ίδιο σκεπτικό, θα στηρίξουμε και τις τελευταίες προτάσεις σχετικά με τα ειδικά καθεστώτα συντελεστών ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και στις ευρωπαϊκές οργανώσεις που συμμετέχουμε, όπως την ΕSEC, την UEAPME και την EuroCommerce. Η τελευταία μάλιστα εκφράζει ορισμένες ανησυχίες για τις μεγάλες ευρωπαϊκές εμπορικές εταιρείες, που κυρίως εκπροσωπεί. Συγκεκριμένα, η EuroCommerce προειδοποιεί ότι παρέχοντας στα κράτη μέλη την ευελιξία να επιλέξουν νέους μειωμένους συντελεστές για τις μικρές επιχειρήσεις, θα προσθέσει απλώς σε μια ήδη πολύπλοκη κατάσταση, έναν κατακερματισμό των συστημάτων του ΦΠΑ, όταν αυτό που χρειάζεται είναι μια απλούστερη και πιο εναρμονισμένη προσέγγιση. Επισημαίνει πως η ενασχόληση με διαφορετικά συστήματα ΦΠΑ στην ενιαία αγορά είναι ένα από τα κύρια εμπόδια για το λιανεμπόριο και το χονδρεμπόριο κάθε μεγέθους, ενώ ταυτόχρονα οι διαφορές μεταξύ των καθεστώτων των κρατών μελών δεν θα κάνουν τίποτα, ώστε να απλοποιήσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι οι εταιρείες χρειάζονται αξιόπιστες πληροφορίες για να λειτουργήσουν και θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίον η ανακοινωθείσα πανευρωπαϊκή δικτυακή πύλη μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ. Αρκετά κράτη μέλη ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ, ενώ οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ήδη περίπου 100 διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ σε όλη την Ευρώπη και διαφορετικούς τρόπους καθορισμού των προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτονται από αυτές. Σίγουρα, στην Ελλάδα, είμαστε όλοι υπέρ των χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ και η ΕΣΕΕ από τη πλευρά της πιστεύει πως, οι προτάσεις για μειωμένο ΦΠΑ που διευκολύνουν τις μικρές επιχειρήσεις, θα βοηθήσουν τις περισσότερες εταιρείες να μειώσουν το κόστος συμμόρφωσής τους. Οι προτάσεις μπορεί αρχικά να αφήνουν τα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να εισαγάγουν αυτή τη διευκόλυνση ΦΠΑ, αλλά τελικά πιστεύουμε ότι τα προτεινόμενα μέτρα θα συνδέονται περισσότερο με την καθιέρωση ενός οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ. Είναι γεγονός πως η δύσκολη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ σχετικά με τις αλλαγές στη φορολογία επιβραδύνει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται επειγόντως οι επιχειρήσεις. Ίσως, όμως οι επερχόμενες Ευρωεκλογές τον Μάϊο του 2019, να συμβάλουν στην επιτάχυνση του απαιτούμενου χρόνου, θέλοντας το παρόν Ευρωκοινοβούλιο να αφήσει πίσω του, θετικό φορολογικό έργο. Είναι, όμως, απογοητευτικό για το ευρωπαϊκό εμπόριο να βλέπει απαραίτητες αλλαγές, όπως το καθεστώς ενιαίας εξυπηρέτησης και η κατάργηση του κατώτατου ορίου ΦΠΑ για τις εισαγωγές μικρών αποστολών, να έχουν χρονοδιάγραμμα εφαρμογής το 2021. Τέλος, σημειώνεται ότι και αυτές οι νομοθετικές προτάσεις θα ακολουθήσουν τη συνήθη χρονοβόρα γραφειοκρατία, αφού θα υποβληθούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για διαβούλευση και βεβαίως στην Commission για τελική έγκριση, πριν την ευπρόσδεκτη εφαρμογή».