Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ Γιώργου Καρανίκα για την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

Η Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή στις 15 Μαρτίου είναι ένας σημαντικός θεσμός για τις ελεύθερες οικονομίες και τις ανοιχτές κοινωνίες του δυτικού κόσμου. Ο υγιής επιχειρηματίας χρειάζεται τον συνειδητοποιημένο καταναλωτή, και το αντίστροφο. Άλλωστε, καθημερινά όλοι μας είμαστε καταναλωτές αναρίθμητων προϊόντων, φυσικών και ψηφιακών, και υπηρεσιών. Συνεπώς, η προάσπιση των δικαιωμάτων του Καταναλωτή είναι αυτονόητη υποχρέωση μας, από οιαδήποτε θέση και ιδιότητα συμμετέχουμε και συν-διαμορφώνουμε το οικονομικό γίγνεσθαι.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕΣΕΕ και ο εμπορικός κόσμος της Ελλάδας θεωρούμε απαραίτητη όχι μόνο την ύπαρξη, αλλά και την ενδυνάμωση του καταναλωτικού κινήματος. Πιστεύουμε πως φαινόμενα ακρίβειας και αισχροκέρδειας καθώς και αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τιθασεύονται και ελέγχονται ευκολότερα σε ένα περιβάλλον ευαισθητοποιημένων και ενεργών καταναλωτών. Ζητήματα κομβικά για τις σύγχρονες οικονομίες, όπως ο υγιής ανταγωνισμός των επιχειρήσεων, η προστασία του περιβάλλοντος και η ηθική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας συνδέονται ευθέως με την καταναλωτική παιδεία και ενεργοποίηση των πολιτών.

Οι ρυθμιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες της Πολιτείας, ακόμη και στα πιο προηγμένα κράτη, χρειάζονται και πρέπει να επιδιώκουν τη συνεργασία των επιχειρηματικών φορέων και των καταναλωτικών οργανώσεων για να ανταπεξέλθουν στο σύνθετο έργο τους. Κυρίως όμως, απαιτείται η εγρήγορση καταναλωτών και επιχειρηματιών στις περιπτώσεις εκείνες – όπως τα τελευταία χρόνια πολλές φορές αποδείχθηκε – όπου συμπλέκονται διεθνείς παράγοντες που προκύπτουν αιφνιδιαστικά, (πόλεμοι, πληθωρισμός, προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα) με χρόνιες παθογένειες στη λειτουργία των εγχώριων αγορών, κατατείνοντας έτσι στην περαιτέρω απορρύθμισή τους σε βάρος των καταναλωτών, της πλειονότητας των επιχειρήσεων και της κοινωνίας στο σύνολό της.

Η ΕΣΕΕ ως ο θεσμικός εκπρόσωπος της υγιούς εμπορικής επιχειρηματικότητας και ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος προάγει τον σεβασμό προς τον καταναλωτή σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των προϊόντων.  Παράλληλα, τα μέλη μας, οι χιλιάδες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, βρίσκονται σε μία επιταχυνόμενη, απολύτως απαραίτητη – και ταυτόχρονα δύσκολη και κοστοβόρα – διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού και «πράσινης» μετάβασης.

Στη νέα εποχή του Ελληνικού Εμπορίου που αναδύεται, το λεγόμενο «υβριδικό» κατάστημα, ψηφιακό και φυσικό ταυτόχρονα, θέτει στο επίκεντρο της λειτουργίας του την αναβάθμιση της «εμπειρίας» του καταναλωτή, στη δια ζώσης και την online εξυπηρέτηση. Γι αυτό άλλωστε, όλα αυτά τα μείζονα θέματα θα απασχολήσουν το μεγάλο διεθνές Συνέδριο Future of Retail 2024, που διοργανώνει η ΕΣΕΕ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στις 5 και 6 Απριλίου.