Αποφάσεις της συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΣΕΕ για τα φλέγοντα θέματα του εμπορίου

foto

Συνεδρίασε χθες, 20 Φεβρουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ και ασχολήθηκε με τα κρίσιμα θέματα της αγοράς, μεταξύ αυτών με το ασφαλιστικό, τις προτεινόμενες μεταβολές στο νομικό πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο, το νέο καθεστώς των ενδιάμεσων εκπτώσεων, την επικείμενη νομοθέτηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού, τα θέματα του ευρωπαϊκού εμπορίου και τις εξελίξεις στην εκκρεμή αξιολόγηση. Οι αποφάσεις οι οποίες λήφθηκαν συνοψίζονται στα κάτωθι:

1) Ετήσια Γενική Συνέλευση: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΕΕ συμφώνησαν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης που άπτονται της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Συνομοσπονδίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου 2017. Πιο συγκεκριμένα, ενέκριναν ομόφωνα τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του 2016 και τον Προϋπολογισμό του 2017 καθώς και το Πρόγραμμα της ΓΣ.

2) Ενδιάμεσες εκπτώσεις: Η Επιτροπή Λιανεμπορίου της Συνομοσπονδίας, συντεταγμένη στην εκπεφρασμένη αντίθεση της ΕΣΕΕ στον θεσμό των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων λόγω της δεδομένης αναποτελεσματικότητάς του, ζήτησε από το ΙΝΕΜΥ να προβεί σε σχετική έρευνα σε μεγάλο δείγμα καταναλωτών ως προς τον χρόνο και τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων, η οποία θα παρουσιαστεί στις 18 Μαρτίου 2017 και θα προωθηθεί στους εμπορικούς συλλόγους. Επίσης, εισηγήθηκε στο ΔΣ να προχωρήσει σε δύο  προτάσεις προς όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους, μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4446/2016:

α) Προσκόλληση των δύο 15νθήμερων εκπτωτικών περιόδων, ακριβώς μετά το τέλος των τακτικών εκπτώσεων, ήτοι 1 Μαρτίου έως 15 Μαρτίου και 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου, με το σκεπτικό ότι τις ως άνω περιόδους ήδη διενεργούνται προσφορές, και εναλλακτικά,

β) Διατήρηση των δύο υφιστάμενων 10ήμερων εκπτωτικών περιόδων του Μαΐου και του Νοεμβρίου με το τρίτο εκ του νόμου δεκαήμερο να τίθεται στην διάθεση των κατά τόπους Εμπορικών Συλλόγων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της τοπικής τους αγοράς.

3) Υπαίθριο Εμπόριο: Το ΔΣ αποφάσισε την αποστολή πλήρους υπομνήματος επί του καταρχήν θετικού σχεδίου Νόμου για το υπαίθριο εμπόριο στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.  Κύριο συστατικό του υπομνήματος θα είναι οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για την μεθοδολογία διεξαγωγής των ελέγχων, με γνώμονα όχι μόνο την ονομαστική αύξηση των ελεγκτικών μηχανισμών και των ελέγχων αυτών καθ’ αυτών αλλά και της ουσίας και της αποτελεσματικότητας στις διαδικασίες των σχετικών ελέγχων.

4) ΕΦΚΑ: Σε ό,τι αφορά το νέο ασφαλιστικό και ειδικότερα την προσφυγή των φορέων κατά των εκτελεστικών πράξεων του ασφαλιστικού νόμου, αποφασίστηκε να εξετάσει η ΕΣΕΕ κάθε νόμιμο δικαίωμα, αναμένοντας και τα αποτελέσματα της έρευνας για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μικρομεσαίων εμπόρων που διενεργεί το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ. Κεντρική γραμμή είναι ωστόσο, να μην απεμποληθεί χρονικά κανένα δικαίωμα του εμπορικού κόσμου απέναντι στις αδικίες και τις αδυναμίες του νέου ασφαλιστικού. Η ΕΣΕΕ θα συνεχίσει τη συμμετοχή της στις συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, τη ΓΣΕΒΕΕ και άλλους φορείς για τις νόμιμες διαδικασίες που αφορούν την προσφυγή στο ΣτΕ αναφορικά με το ασφαλιστικό.  Ωστόσο, η ΕΣΕΕ, ελλείψει εγκυκλίων και σχετικής αναλογιστικής μελέτης από το Υπουργείο Εργασίας, αποφάσισε να συστήσει στα μέλη της την καταβολή των νέων ασφαλιστικών εισφορών με κείμενο επιφύλαξης κάθε νομίμου δικαιώματος. Το σχετικό κείμενο επισυνάπτεται στο παρόν και θα διαβιβαστεί στις Ομοσπονδίες και στους Εμπορικούς Συλλόγους, προκειμένου να συνοδέψει την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των μελών έως 28 Φεβρουαρίου 2017. Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ αποφάσισε την έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης για όλα τα ζητήματα του ασφαλιστικού σε όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους και τους συναδέλφους πανελλαδικά.

Παράλληλα, θα επεκτείνει τη σχετική έρευνα του ΙΝΕΜΥ μέχρι  28/2/17, σε μεγαλύτερο δείγμα, ενώ θα προσθέσει νέα ερωτήματα προς τους εμπόρους για το ασφαλιστικό – ΕΦΚΑ   (μέχρι και την 20η Φεβρουαρίου 2017, ευρήματα της έρευνας επισυνάπτονται).

5)Συνάντηση με Υπουργό Εργασίας: Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση του Προεδρείου της Συνομοσπονδίας με την Υπουργό Εργασίας, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους ελέγχους και τα πρόστιμα που επιβάλλουν στις επιχειρήσεις οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΣΕΠΕ. Με την ευκαιρία δε της δημοσιότητας που έχει πάρει το θέμα της αντικατάστασης μέρους του μισθού των εργαζομένων από κουπόνια, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ καταθέτει για μία ακόμη φορά την πλήρη αντίθεσή του και την καταδίκη ανάλογων πρακτικών, οι οποίες είναι παράνομες, καθώς κινούνται στην σφαίρα της αδήλωτης εργασίας, δημιουργούν σοβαρότατα φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα και συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό προς τις ομοειδείς επιχειρήσεις που πληρώνουν κανονικά τους εργαζόμενούς τους.

Διαβάστε την Έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για το νέο καθεστώς καταβολής εισφορών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης  (ΕΦΚΑ) 

Σχέδιο Επιφύλαξης