Αγορά: Προτεραιότητες και αιτήματα εμπορικού κόσμου

Την Κυριακή ξεκίνησε μια νέα περίοδος για τη συλλογική εκπροσώπηση του εμπορίου και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στο αποτέλεσμα των εκλογών της ΕΣΕΕ αποτυπώθηκε η αδιαπραγμάτευτη δέσμευση της Συνομοσπονδίας να προωθήσει 12 προτεραιότητες σε κρίσιμους τομείς που επηρεάζουν καταλυτικά το επιχειρηματικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το επόμενο διάστημα, ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα του εμπορικού κόσμου, όπως αυτά εκφράστηκαν στη Γενική Συνέλευση, θα εντείνουμε την προσπάθειά μας για:

 1. Την αντιμετώπιση της «επιχειρηματικής μετανάστευσης» και της «καταναλωτικής αιμορραγίας» από τις παραμεθόριες περιοχές προς τις γειτονικές χώρες.
 2. Την αποκατάσταση του ειδικού καθεστώτος μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
 3. Την πρόσβαση των Μμε επιχειρήσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020, με ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων.
 4. Τη δημιουργία  «Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρών Επιχειρήσεων» για χορήγηση μικροδανείων.
 5. Την αντιμετώπιση των capital controls και των «κόκκινων» επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων.
 6. Τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών του e-banking και της προμήθειας χρεωστικών και πιστωτικών καρτών.
 7. Τον εφοδιασμό όλων των μικρών επιχειρήσεων με POS μηχανήματα, άμεσα και χωρίς χρέωση απόκτησης.
 8. Την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας της Αγοράς.
 9. Την αναθεώρηση της υπερφορολόγησης και αποτροπή  αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών.
 10. Την αναμόρφωση του Εθνικού Ασφαλιστικού Συστήματος με σημείο αναφοράς το σεβασμό στην «διαδοχή των γενεών».
 11. Το πτωχευτικό δίκαιο και θεσμοθέτηση της «δεύτερης ευκαιρίας».
 12. Την αποφυγή διόγκωσης των ακάλυπτων επιταγών και εκσυγχρονισμός του ρόλου του «Τειρεσία».

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε παρουσιάσει τις θέσεις μας, τις οποίες μάλιστα έχουμε καταθέσει στα αρμόδια υπουργεία αλλά και στις θεσμοθετημένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο εργοδοτικές οργανώσεις, με σκοπό να συμβάλουμε στην εξεύρεση λύσεων σε χρόνιες αδυναμίες και πάγιες παθογένειες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, με σημείο αναφοράς την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (DSM), επεξεργαζόμαστε προτάσεις, με άξονα τις βέλτιστες πρακτικές χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  για τη διευκόλυνση της μετάβασης της εθνικής οικονομίας στην ψηφιακή εποχή. Η ψηφιοποίηση αλλάζει όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της οικονομίας, δημιουργώντας νέα πρότυπα υπηρεσιών και επιχειρήσεων , αλλά και νέα δεδομένα για την ποιότητα της εργασίας και την απασχόληση. Για τον κλάδο του εμπορίου οι προκλήσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλες και κυρίως σχετίζονται με τον εφοδιασμό των μικρομεσαίων επιχειρηματιών με δεξιότητες που απαιτούνται στην ψηφιακή οικονομία. Για να αντιμετωπιστούν, λοιπόν, αυτές οι προκλήσεις έχουμε αναπτύξει δράσεις που στοχεύουν στην εξοικείωση τους με το «ηλεκτρονικό επιχειρείν», όπως είναι η δράση «e-μπόριο» που παρέχει στους μικρομεσαίους της αγοράς τη δυνατότητα δημιουργίας μιας «ψηφιακής βιτρίνας», η δράση ενημέρωσης για το υπολογιστικό νέφος (cloudcomputing) και η δράση «FeelSafe» που υλοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών και επιχειρηματιών του διαδικτύου για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο.

Είναι χρήσιμο, επίσης, να αναφερθεί ότι μέσα από την εκπροσώπηση της ΕΣΕΕ στους ευρωπαϊκούς εργοδοτικούς φορείς, έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε έναν ευρύ διάλογο που έχει ανοίξει στην Ευρώπη, αναφορικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται να γίνουν στα φορολογικά συστήματα των κρατών-μελών, ώστε να διασφαλιστούν παρόμοια επίπεδα φορολόγησης όλων των μορφών εισοδήματος που προκύπτουν από την ψηφιακή οικονομία.

Σ΄ αυτή την τόσο κρίσιμη εποχή για τον κλάδο του εμπορίου και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το έργο μας αναδεικνύεται σε μεγάλο βαθμό από την υλοποίηση του «οδικού χάρτη» για το ελληνικό εμπόριο, που έχει καταρτίσει η ΕΣΕΕ, στο πλαίσιο των ΜμΕ της Ευρώπης 2020, αλλά και από τη Στρατηγική μας «Εμπόριο για όλους», με τη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, επιχειρηματικών διαδρομών  και του σήματος ποιότητας εμπορικών επιχειρήσεων.  Θα αποτρέψουμε τον θάνατο του εμποράκου, θα φέρουμε την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στο επίκεντρο της αγοράς και τα προϊόντα της στο επίκεντρο της καταναλωτικής ζήτησης. Αυτή είναι η δέσμευσή μας απέναντι στους Έλληνες μικρομεσαίους επιχειρηματίες, που όλα τα προηγούμενα χρόνια, στήριξαν την εθνική οικονομία και απέτρεψαν την οικονομική κατάρρευση της χώρας.

 

Άρθρο του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη στην «Αγορά» στις 9 Δεκεμβρίου 2015