– Κυβέρνηση

– Βουλή των Ελλήνων

– Πρωθυπουργός

– Υπουργός Επικρατείας

– Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

– Υπουργείο Οικονομικών

– Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

– Υπουργείο Εσωτερικών

– Υπουργείο Εξωτερικών

– Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

– Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

– Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

– Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

– Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

– Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

– Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

– Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

– Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

– Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

– Υπουργείο Τουρισμού

– Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης

– Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

– Συγχρηματοδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα – Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

– Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Προγράμματα

– Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού

– OpenGov

– Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

– Ε.Π.Δ.Μεταρρύθμιση

– Εθν. Τυπογραφείο

– ΕΡΜΗΣ

– Ηλ. Διακυβέρνηση

– Κ.Ε.Α.Δ.

– Κ.τ.Π. ΑΕ

– Πρότυπα e-gif

– Πύλη ΑμεΑ

– Ραπτάρχης e-Themis

– Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

– Υ.Α.Π.

– Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)

– Ελληνική Στατιστική Αρχή

– Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους

– Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

– Διαύγεια

– Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

– ΑΜΚΑ – Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

– Γ.Σ.Ε.Ε.

– Κέντρο πληροφόρησης της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΚΕ.Π.Ε.Α)

– Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

– ΕΒΕΑ

– ΙΟΒΕ

– ΙΝΕ

– Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)

– Ελληνικές Αλυκές

– ΜΟΔ Α.Ε

– ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

– Ε.Σ.Υ.Ε.

– ΕΛΟΤ

– ΕΟΜΜΕΧ

– Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ)

– Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης

– ΤΕΕ

– Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

– Εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης

– infosociety.gr

– ΑΣΕΠ

– Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε)

– Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

– Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

– Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

– Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Ενημέρωσης

– ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

– Ένωση Ελλήνων Χημικών

– Περιουσία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

– Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

– Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ)

– Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.)

– Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.)

– Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων(Ε.Ο.Κ.Κ.)

– Επιτροπή Λογιστικής Τυποποιήσης κι Ελέγχων (ΕΛΤΕ)

– Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών(ΕΤΑΕΑ)

– Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων

– Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) Α.Ε.

– Ολυμπιακά Ακίνητα

– Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε.

– Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) Α.Ε

– Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.)

– Εθνικό Τυπογραφείο

– Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

– Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

– Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

– Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

– Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

– Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

– Ιόνιο Πανεπιστήμιο

– Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

– Πανεπιστήμιο Αιγαίου

– Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

– Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

– Πανεπιστήμιο Κρήτης

– Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

– Πανεπιστήμιο Πατρών

– Πανεπιστήμιο Πειραιώς

– Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

– Πολυτεχνείο Κρήτης

– Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνώ

– Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας

– Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

– Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηρακλείου

– Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

– Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας

– Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας

– Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κοζάνης

– Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας

– Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας

– Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου

– Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

– Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

– Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών

– Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας

– Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

– Η νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ)

– Η κοινοτική νομοθεσία για την κοινωνική πολιτική

– Η κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον τους καταναλωτές και την υγεία

– Η κοινοτική βιομηχανική νομοθεσία

– Αμερικανική νομοθεσία (OSHA)

– Αμερικανικός κώδικας

– Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Γραφείο Εργασιακών Σχέσεων ΓΣΕΕ)

– Εργατικά ατυχήματα-στοιχεία του Ι.Κ.Α. (ΕΛΙΝΥΑΕ)

– Διεθνείς συμβάσεις (I.L.O)

– Πίνακας διεθνών συμβάσεων (ΕΛΙΝΥΑΕ)

– Οικονομικοί και βιομηχανικοί δείκτες (ΣΕΒ)

– Βιβλιοθήκη επαγγελματικής ασφάλειαςκαι υγείας (NIOSH)

– Τεκμηρίωση για τη θέσπιση ορίων (NIOSH)

– Διεθνείς κάρτες για ασφάλεια από χημικά NIOSH

– Συνοπτικός οδηγός για χημικούς κινδύνους NIOSH

– Συγκεντρώσεις αμέσου κινδύνου (NIOSH)

– NIOSH DATABASES

– Ακτινοβολίες Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο

– Εγχειρίδιο επιβλέποντος Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο

– Στατιστικές της WHO

– Τεχνικό εγχειρίδιο OSHA

– Στατιστικές του OSHA

– Οδηγοί για υγεία και ασφάλεια (DETIR)

– Υγεία και ασφάλεια κατά θέμα (DETIR)

– HazDatBase

– Βιβλιοθήκες στο δίκτυο (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)