10 Νοεμβρίου 2016: UEAPME NEWSFLASH ISSUE NO. 362

28 Οκτωβρίου 2016: UEAPME NEWSFLASH ISSUE NO. 361

21 Οκτωβρίου 2016: UEAPME NEWSFLASH ISSUE NO. 360

14 Οκτωβρίου 2016: UEAPME NEWSFLASH ISSUE NO. 359

07 Οκτωβρίου 2016: UEAPME NEWSFLASH ISSUE NO. 358

30 Σεπτεμβρίου 2016: UEAPME NEWSFLASH ISSUE NO. 357

23 Σεπτεμβρίου 2016: UEAPME NEWSFLASH ISSUE NO. 356

16 Σεπτεμβρίου 2016: UEAPME NEWSFLASH ISSUE NO. 355

09 Σεπτεμβρίου 2016: UEAPME NEWSFLASH ISSUE NO. 354

02 Σεπτεμβρίου 2016: UEAPME NEWSFLASH ISSUE NO. 353

15 Ιουλίου 2016: UEAPME NEWSFLASH ISSUE NO. 352

08 Ιουλίου 2016: UEAPME NEWSFLASH ISSUE NO. 351

01 Ιουλίου 2016: UEAPME NEWSFLASH ISSUE NO. 350

24 Ιουνίου 2016: UEAPME NEWSFLASH ISSUE NO. 349

17 Ιουνίου 2016: UEAPME NEWSFLASH ISSUE NO. 348

10 Ιουνίου 2016: UEAPME NEWSFLASH ISSUE NO. 347