Ε.Π. “Ιόνια Νησιά”

//Ε.Π. “Ιόνια Νησιά”

Όραμα
«Η βιώσιμη ανάπτυξη των Ιόνιων νησιών με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Περιφέρειας, μέσα από την αξιοποίηση της οικονομίας της γνώσης, του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος».

Στόχοι

  • Τόνωση της ανταγωνιστικότητας
  • Ενίσχυση προσόντων ανθρώπινου δυναμικού
  • Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού
  • Αντιμετώπιση πιέσεων και περιορισμών νησιωτικότητας

Πηγή: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Προκηρύξεις – Διαγωνισμών

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων (Ν.4412/2016) για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση & Πιστοποίηση για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης της Π.Ι.Ν.»με κωδικό ΟΠΣ: 5044877

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση & Πιστοποίηση για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης [...]

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος