Έργα / Δράσεις

/Έργα / Δράσεις

Ενίσχυση της επιστημονικής & επιχειρησιακής ικανότητας & της τεκμηρίωσης της Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296250 Η Πράξη «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της Ε.Σ.Ε.Ε.» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296250) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Η Πράξη υλοποιείται μέσω ενός υποέργου (υποέργο 1) με ίδια [...]

Ιούλιος 7th, 2011|Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού|

Επιμόρφωση Συνδικαλιστών Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296251 Η Πράξη «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε.» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296251) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Η Πράξη υλοποιείται μέσω δύο υποέργων: Υποέργο 1: «Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης» (υλοποίηση με ίδια μέσα). Υποέργο 2: [...]

Ιούνιος 7th, 2010|Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού|

Υποστήριξη δράσεων πράσινης επιχειρηματικότητας & εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις εμπ. επιχειρ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296254 Η Πράξη «Υποστήριξη δράσεων πράσινης επιχειρηματικότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296254) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Χρονική διάρκεια: 1/10/2009 - 31/12/2013 Η συγκεκριμένη Πράξη, αποτελείται [...]

Ιούνιος 7th, 2010|Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού|

Υπηρεσία Υποστήριξης για τις Μ.Μ. εμπορικές επιχειρήσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296255 Η Πράξη «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις Μ.Μ. εμπορικές επιχειρήσεις» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296255) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Κεντρικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από την Ε.Σ.Ε.Ε., οι οποίες [...]

Ιούνιος 7th, 2010|Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού|