Έργα / Δράσεις

/Έργα / Δράσεις

Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΡΜΕΙΟΝ 2

Η Πράξη «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και [...]

Ημερίδα Έναρξης της Δομής Ισότητας ΕΣΕΕ

Print   Η Δομή Ισότητας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ανακοινώνουν τη διεξαγωγή της ημερίδας έναρξης της Δομής Ισότητας την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18.00 στο Μέγαρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού (αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ», 2ος όροφος) η οποία υλοποιείται στο [...]

Νοέμβριος 8th, 2013|Διοικητική Μεταρρύθμιση|

Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για συμμετοχή στην εμπορική επιχειρηματικότητα/συνδικαλισμό

  Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί την πράξη «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» Η πράξη είναι ενταγμένη (κωδ. ΟΠΣ:305575) στο Ε.Π «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013», στους Άξονες Προτεραιότητας 07,08 και 09 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο [...]

Νοέμβριος 29th, 2012|Διοικητική Μεταρρύθμιση|

ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων

Οι Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π. 7 - Α.Π. 8 - Α.Π. 9)» έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [...]

Νοέμβριος 4th, 2011|Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση|

Στρατηγική μελέτη ανάπτυξης δομής εκπαίδευσης & κατάρτισης της Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296252 Η Πράξη «Στρατηγική μελέτη ανάπτυξης δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ε.Σ.Ε.Ε.»» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296252) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Η Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω ενός υποέργου (Υποέργο 1: υλοποίηση με ανάθεση [...]

Νοέμβριος 4th, 2011|Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού|

Αναδιοργάνωση & ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296253 Η Πράξη «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296253) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Η Πράξη υλοποιείται μέσω 3 υποέργων: Υποέργο 1: «Μελέτη Business Process Re-engineering (BPR)» (υλοποίηση με ίδια [...]

Νοέμβριος 4th, 2011|Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού|

Προβολή του έργου και των δράσεων της Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296257 Η Πράξη «Προβολή του έργου και των δράσεων της Ε.Σ.Ε.Ε.» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296257) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Η Πράξη αφορά στην προβολή του έργου της Ε.Σ.Ε.Ε. και των δράσεών της [...]

Νοέμβριος 4th, 2011|Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού|

Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296256 Η Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296256) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Η Πράξη «Υποστήριξη Δράσεων Διαχείρισης της Ηλικίας στο Ελληνικό Εμπόριο» υλοποιείται μέσω πέντε [...]

Σεπτέμβριος 15th, 2011|Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού|