15.02.2016

Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών […]

ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΠΣ: 496014 / 496015 / 496016 Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και […]

Δείτε περισσότερα

04.11.2011

Στρατηγική μελέτη ανάπτυξης δομής εκπαίδευσης & κατάρτισης της Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296252 Η Πράξη «Στρατηγική μελέτη ανάπτυξης δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ε.Σ.Ε.Ε.»» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη […]

Δείτε περισσότερα

04.11.2011

Αναδιοργάνωση & ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296253 Η Πράξη «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού […]

Δείτε περισσότερα

04.11.2011

Προβολή του έργου και των δράσεων της Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296257 Η Πράξη «Προβολή του έργου και των δράσεων της Ε.Σ.Ε.Ε.» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου […]

Δείτε περισσότερα

15.09.2011

Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296256 Η Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου […]

Δείτε περισσότερα

07.07.2011

Ενίσχυση της επιστημονικής & επιχειρησιακής ικανότητας & της τεκμηρίωσης της […]

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296250 Η Πράξη «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της Ε.Σ.Ε.Ε.» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό […]

Δείτε περισσότερα

07.06.2010

Επιμόρφωση Συνδικαλιστών Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296251 Η Πράξη «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε.» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού […]

Δείτε περισσότερα

07.06.2010

Υποστήριξη δράσεων πράσινης επιχειρηματικότητας & εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις […]

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296254 Η Πράξη «Υποστήριξη δράσεων πράσινης επιχειρηματικότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» έχει ενταχθεί στο […]

Δείτε περισσότερα

07.06.2010

Υπηρεσία Υποστήριξης για τις Μ.Μ. εμπορικές επιχειρήσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296255 Η Πράξη «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις Μ.Μ. εμπορικές επιχειρήσεις» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» […]

Δείτε περισσότερα