Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προκηρύξεις – Διαγωνισμών

//Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προκηρύξεις - Διαγωνισμών

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών

Αρχεία προς λήψη Παράταση

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης

Αρχεία προς λήψη Δείτε τις διευκρινίσεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης) για την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» στο πλαίσιο της [...]