Ελληνικό εμπόριο: Μεγέθυνση με ιδιαιτερότητες

 Η παρουσίαση της φετινής Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίο ανέδειξε τις ιδιαιτερότητες που έχουν κληροδοτήσει οι «επάλληλες» κρίσεις στην ελληνική οικονομία αλλά και στον κλάδο του εμπορίου. Η ελληνική οικονομία, εν μέσω των γεωπολιτικών αναταράξεων που προκαλεί η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εμφανίζει αυξημένη ανθεκτικότητα γεγονός που τεκμηριώνεται από μια σειρά ευνοϊκών δεδομένων. Ειδικότερα, η [...]