Αποτελέσματα της έρευνας για την κίνηση των εμπορικών καταστημάτων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου 2021

Εισαγωγή Αποτελεί  κοινό  τόπο  ότι  η  αγορά  τα  τελευταία  δύο  χρόνια  λειτουργεί  υπό  μη κανονικές  συνθήκες.  Η  διάρκεια  της  πανδημίας  Covid-19  αλλά  και  οι  πρόσφατα εξαιρετικά  ισχυρές  ανατιμήσεις  των τιμών ενέργειας, ήρθαν να προσθέσουν νέα εμπόδια  σε  μια  περίοδο  που  οι  επιχειρήσεις  του  λιανικού  εμπορίου παραδοσιακά  πραγματοποιούν  μεγάλο  μέρος  του  ετήσιου  κύκλου  εργασιών τους.    [...]