Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός ξαναγράφουν τους κανόνες του  λιανεμπορίου

Στην εποχή της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης το λιανεμπόριο οφείλει να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητες και τους στόχους του. Οι τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης «εισβάλλουν» σε κάθε κρίκο της αλυσίδας από την παραγωγή ως την πώληση προϊόντων. Παράλληλα, η εντεινόμενη απαίτηση των καταναλωτών για επιχειρηματικές πρακτικές που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ταυτίζεται πλήρως με [...]