Τα βασικά συμπεράσματα της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2020