Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σας στην πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics» και συγκεκριμένα για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών (ηλεκτρονικά ή με φυσικό φάκελο), σας ενημερώνουμε ότι σε πιθανή αποστολή:

  • Ατομικού λογαριασμού ασφάλισης του ΕΦΚΑ με μη αναγραφή των ενσήμων ανά μηνά αλλά μόνο ανά έτος ή
  • Ατομικού λογαριασμού ασφάλισης του ΕΦΚΑ με αναγραφή των ενσήμων ανά μήνα έως και τον Απρίλιο του 2019 (4ος 2019)

ή

  • απόδειξης πληρωμής προγενέστερης από τον Ιούλιο του 2019 (7ος 2019),

η αίτησή σας θα απορριφθεί και θα θεωρηθείτε μη επιλέξιμοι για το πρόγραμμα.
Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε έως την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου του 2019 (18.10.2019), ηλεκτρονικά (έως τις 14:00) στο epavlou@esee.gr ή ταχυδρομικά με ημερομηνία αποστολής 18.10.2019 ή με κατάθεση του φακέλου με φυσικό φάκελο (έως τις 14:00, στη διεύθυνση Μητροπόλεως  42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563, υπόψιν κας. Παύλου),

  •  επικαιροποιημένο ατομικό λογαριασμό ασφάλισης του ΕΦΚΑ, ο οποίος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τα ένσημα ανά μήνα και να αναγράφει και τα ένσημα του Μαΐου του 2019 ή και μεταγενέστερα (5ος 2019 και μετά)

ή

  • απόδειξη μισθοδοσίας του Ιουλίου του 2019 ή μεταγενέστερα (7ος 2019 και μετά).

Σε περίπτωση που τα αρχικά δικαιολογητικά που μας αποστείλατε δεν καλύπτουν τα προαναφερθέντα (ορθός ατομικός λογαριασμός ασφάλισης ΕΦΚΑ ή ορθή απόδειξη πληρωμής) και δεν αποστείλετε εντός του ορισμένου χρονικού περιθωρίου (Παρασκευή 18 Οκτωβρίου του 2019 και ώρα 14:00, ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά με ημερομηνία αποστολής 18.10.2019 ή με φυσικό φάκελο) επικαιροποιημένα τα ανωτέρω ζητούμενα δικαιολογητικά, τότε η αίτησή σας θα απορριφθεί και θα θεωρηθείτε μη επιλέξιμοι για το πρόγραμμα.