Υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2017